บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้วยการตรวจสอบช่องว่างค่าตอบแทนระหว่างชายและหญิง

cover
UN Women

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศผ่านการรายงานข้อมูล และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเท่าเทียมของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก้

Resource Information

Publisher : UN Women | 2022 | Region : Asia and the Pacific

Resource Category
Download

Social Wall